Konference "Odpadové vody" 17. - 19. 10.2012 Štrbské Pleso

Ve dnech 17. - 19.10.2012 se bude konat konference "Odpadové vody" ve Štrbském Plese, Vysoké Tatry, na které budeme mít přednášku s názvem: "Měření průtoku na ČOV - řešení problematických jevů". Těšíme se na Vaši účast.