Nový stacionární vzorkovač Isco 4700

Náš nový stacionární vzorkovač Isco 4700 určený pro venkovní instalace splní veškeré požadavky čistíren odpadních vod nebo odtoků z průmyslových podniků. Je schopen odebírat směsné i dělené vzorky dle naší platné legislativy.