Produkty

Naše firma nabízí široký sortiment přístrojů pro měření kvality a kvantity odpadní a povrchové vody. Základem naší nabídky jsou přístroje firmy Teledyne Isco.

Automatické vzorkovače, průtokoměry, srážkoměry, měřící sondy, terénní přístroje, on-line měřící přístroje a další příslušenství, které dává možnost kompletního monitoringu odpadních nebo povrchových vod. Přístroje jsou určeny pro různá odvětví. Pro čistírny odpadních vod, průmyslové podniky, které nakládají s vodou, potravinářské závody, elektrárny, teplárny, vodohospodářské laboratoře, podniky povodí, různé výzkumné ústavy a další.

Hlavním kriteriem všech nabízených produktů, které pro Vás pečlivě vybíráme, je jejich vysoká kvalita, snadná obsluha, dlouhá životnost a přijatelná cena. Náš sortiment průběžně doplňujeme.

Nabízíme tyto produkty