Měřící přístroje

V této části naleznete různé typy přístrojů pro měření fyzikálně chemických parametrů vody.

Jedná se o terénní přístroje pro mobilní monitoring vody, které mají široké využití jak v terénu, tak na provozech. Dále měřící sondy, které lze provozovat jako samostatné měření nebo je připojit ke vzorkovačům nebo průtokoměrům. Poslední kategorií jsou provozní analyzátory. Přístroje pro kontinuální měření různých parametrů odpadních i povrchových vod.

Nabídka měřících přístrojů