Měřící sondy

Nabízíme Vám měřící sondy pro jednotlivé parametry i sondy pro měření více parametrů současně. U senzorů pro jednotlivé parametry se jedná o digitální senzory, které mohou být připojení buď k terénním přístrojům, ke stacionárním přístrojům anebo ke vzorkovačům a průtokoměrům. Sondy pro měření více parametrů současně je možné připojovat stejným způsobem. Multiparametrální sondy mohou mít 3 až 24 parametrů měřených současně. Sondy jsou určeny pro různé aplikace na vodách povrchových, pitných, průmyslových i odpadních.

Sonda pro měření vodivosti

Čtyřelektrodový digitální senzor pro měření ve čtyřech různých rozsazích s teplotní kompenzací.

Sonda pro měření zákalu

Digitální IR senzor pro měření zákalu v 5 různých rozsazích od 0 do 4000 NTU nebo 0 - 4500mg/l.

Sonda pro měření pH/ORP/T

Digitální „smart“ senzor pro měření pH, ORP a teploty. Veškeré kalibrační hodnoty zůstávají v senzoru.

Sonda pro měření rozpuštěného kyslíku (optická)

Optický digitální senzor měřící bez potřeby kalibrací.

Multiparametrální sonda TRIPOD

Multiparametrální sonda TRIPOD umožňuje měřit až 8 fyzikálně - chemických parametrů ve stejnou dobu.

-pH, ORP, teplota
-optický rozpuštěný kyslík
-zákal (NTU/FNU), zákal (mg/l)
-vodivost, salinita, TDS...

Komunikace probíha přes Modbus RS-485 a SDI-12.