Měřící sondy

Nabízíme Vám měřící sondy pro jednotlivé parametry i sondy pro měření více parametrů současně. U senzorů pro jednotlivé parametry se jedná o digitální senzory, které mohou být připojení buď k terénním přístrojům, ke stacionárním přístrojům anebo ke vzorkovačům a průtokoměrům. Sondy pro měření více parametrů současně je možné připojovat stejným způsobem. Multiparametrální sondy mohou mít 3 až 24 parametrů měřených současně. Sondy jsou určeny pro různé aplikace na vodách povrchových, pitných, průmyslových i odpadních.

Autonomní H2S

Nový H2S senzor plnící funkci vyhodnocovací jednotky, záznamníku a modemu. Nízka spotřeba energie - až 5 let autonomního provozu.

 • Měřící rozsah: 0 - 200 nebo 0 - 2000 ppm
 • IP68
 • Vyměnitelná lithiová baterieEUREKA - MANTA+

Multiparametrální sondy pro měření kvality vody. V závislosti na instalaci jsou k dispozici variabilní velikosti sondy (měření až 24 parametrů). Vhodné na bezoblužné monitorování. Vstavaný datalogger, skladující víc jak 1 000 000 hodnot.

Sondy MANTA+ jsou vhodné pro použití v jakékoliv přírodní vodě od -5°C do 50°C.

Lze jej použít jako bezobslužný záznamník, který se používá pro bodové testování a profilování s použitím zobracovací jednotky Amphibian/PDA nebo se instaluje s bezdrátovýmí telemetrickými systémy.

K dispozici jsou různé velikosti sondy v závislosti na tom, které senzory zamýšlí uživatel instalovat. Dostupné velikosti Manta+ (vnější průměr) jsou 5 cm, 6cm, 7,5 cm, 9 cm a 10 cm. Všechny velikosti mají délku 48 cm včetně krytu a kabelové pojistky.

Dostupné parametry:

 • teplota
 • kyslík (optický)
 • vodivost
 • salinita
 • TDS
 • zákal
 • ORP
 • pH
 • hloubka
 • hladina
 • amoniak
 • dusičnany
 • chloridy
 • TDG
 • chlorofyl
 • rhodamine
 • řasy

Aplikace:

 • podzemní vody
 • pronikání slané vody
 • povrchová voda
 • monitorování přehrad a jezer
 • ochrana vodních toků a pramenů
 • dešťové vody

Sonda pro měření pH/ORP/T

Digitální „smart“ senzor pro měření pH, ORP a teploty. Veškeré kalibrační hodnoty zůstávají v senzoru.

Sonda pro měření vodivosti

Čtyřelektrodový digitální senzor pro měření ve čtyřech různých rozsazích s teplotní kompenzací.

Sonda pro měření rozpuštěného kyslíku (optická)

Optický digitální senzor měřící bez potřeby kalibrací.

Sonda pro měření zákalu

Digitální IR senzor pro měření zákalu v 5 různých rozsazích od 0 do 4000 NTU nebo 0 - 4500mg/l.