Provozní analyzátory

Pro měření na stálých měřících místech je nejvhodnější použít stacionární přístroje, které mají výstupy do řídicího systému nebo na nadřazený počítač. Pomocí těchto zařízení lze nejen sledovat kvalitu vody, ale i řídit různé procesy jako je dávkování, spínání čerpadel, provzdušňování a jiné.

Detekce kalového mraku

Detekovat výšku kalového mraku lze různými způsoby. Nabízíme použití konfigurace s jedním nebo dvěma senzory, dle místních podmínek.

Stacionární měření konduktivity/salinity

Pro použití na některých speciálních aplikacích nabízíme měření s využitím indukčního senzoru.

Stacionární měření zákalu

Pro měření zákalu ve dvou různých rozsazích v jednotkách NTU a nebo ve dvou rozsazích v mg/l. Přístroj lze dodat i se samočištěním.

Stacionární nefelometrické měření zákalu

Pro měření nízkých hodnot zákalu ve dvou různých rozsazích 0-20 NTU a 0-200 NTU.

Stacionární měření nerozpuštěných látek

Pro měření množství nerozpuštěných látek ve dvou rozsazích 0-20 g/l a 0-50 g/l bez i se samočištěním.

Stacionární měření rozpuštěného kyslíku

Nabízíme jak měření polarografické tak i měření optické.

Stacionární měření REDOX potenciálu a teploty

Stacionární měření pH/T

Senzory tohoto měření je možné použít i do tlakových potrubí až do 5 bar.