Isco loggry série 4100 pro měření průtoku

  • Pro měření v tocích s volnou hladinou
  • Tři různé systémy měření – ultrazvuk, tlakové čidlo a AV senzor (rychlost/profil)
  • Možnost připojení vzorkovače a dalších přístrojů
  • Vodotěsné provedení IP68
  • Snadné připojení jednotlivých komponentů
  • Vyhodnocení údajů a zpracování do grafů a tabulek pomocí programu Flowlink 5.1 nebo Flowlink LE

4110 logger s ultrazvukovou sondou

Ultrazvukové měření hladiny – bezkontaktní senzor znamená žádná pravidelná údržba.

4120 logger s tlakovou sondou

Tlaková sonda – přesnost není ovlivňovaná větrem, párou, pěnou, turbulencemi nebo změnami teploty vzduchu.

4150 logger s AV sondou

AV – kontinuální Doppler pro měření rychlosti – není potřeba žlab ani přeliv. Vyřeší problém přeplněného/zatopeného  profilu a zpětného toku.