Isco modulární systém 2100 pro měření průtoku

 • Modulární systém umožňuje celou řadu kombinací jednotlivých
  komponentů
 • Možnost monitoringu více kanálů současně
 • Velmi dlouhá životnost baterií. Údaje možno ukládat každých 15 minut až 9 měsíců
 • Měření průtoku pomocí AV senzorů (Area Velocity = profil rychlost)
 • Měření průtoku pomocí ultrazvukového senzoru
 • Velmi přesné měření
 • Možnost dálkového ovládání a řízení pomocí modemu nebo vysílačky
 • Vodotěsné provedení IP68
 • Programování možné i přes přenosnou jednotku
 • Snadné spojování jednotlivých komponentů
 • Vyhodnocení údajů a zpracování do grafů a tabulek pomocí programu Flowlink 5.1 nebo Flowlink LE

2150 průtokoměr s AV sondou (Doppler)

Průtokoměr využívající kontinuální Doppler pro měření rychlosti proudění a tlakové čidlo pro měření hladiny je ideální pro přenosné měření i permanentní instalace.

2150EX průtokoměr s AV sondou pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Průtokoměr využívající kontinuální Doppler pro měření rychlosti proudění a tlakové čidlo pro měření hladiny – schváleno Baseefa jako ATEX skupina II, kategorie 1G.

2110 průtokoměr s ultrazvukovým senzorem

Jako přídavné měření hladiny s modulem 2150 nebo samostatné ultrazvukové měření hladiny/průtoku.

2101 Field Wizard

Jednotka pro zobrazení a stahování dat, snižuje riziko zničení přenosného počítače v terénu.

2103 modem modul

Pro stahování dat a posílání alarmových stavů přes telefonní modem.

2103G GSM/GPRS modul

Pro bezdrátové stahování dat a posílání alarmových stavů přes GSM servis; GPRS kompatibilní.

2105 propojovací komunikační modul

Perfektní nástroj pro potřeby předávání dat z měření průtoku a jiných parametrů.

2108 modul analogových výstupů

Jednoduché propojení série 2100 na SCADA/řídící systém.