Isco ADFM průtokoměry s pulzním Dopplerem

Skupina průtokoměrů ADFM® využívá pro vyhodnocení rychlostního profilu jedinečné technologie pulzního Doppleru, umožňující velmi pokročilé měření průtoku.

Tyto možnosti dávají průtokoměrům ADFM velmi široké využití a činí je nejlepší volbou pro měření průtoku ve velkých potrubích a kanálech, speciálně pro nepravidelné rychlostní pole, rychlé změny, zpětné vzdutí, hodnoty okolo nuly, nulové hodnoty nebo zpětný tok.

ADFM® Pro20

Pro měření ve velkých potrubích a otevřených kanálech.

H-ADFM®

Pro široké otevřené toky.

ADFM® Hot Tap

Přesný Pulzní Doppler pro měření v zaplněných potrubích.

accQcomm™ Digitální/Analogový propojovací modul

Multifunkční vstupně/výstupní modul pro průtokoměry ADFM.