SIGNATURE

Multifunkční stanice Signature je určena pro sledování průtoku v otevřených kanálech, měření fyzikálně chemických veličin a vzorkování. Pro měření průtoku podporuje mnoho technologií - pro měření s měrným profilem  bubbler a ultrazvuk a pro měření na základě rovnice kontinuity bezkontaktní laserové měření a kontinuální  Doppler. Přístroj umí vypočítat průtok ze standardního přepočtu h x Q nebo v x S, stejně tak i přes uživatelem definovanou rovnici nebo pomocí zadaných bodů, v závislosti na potřebách aplikace. Multifunkční stanice Signature má jedinečnou funkci pro ověřování integrity dat. Zaznamenává klíčové události, jako jsou změny v kalibraci a výpadky proudu.  Změnu dat tak lze snadno zjistit. Díky možnosti připojení více měření (např. pH), je Signature společnou platformou pro měření, zprávy i komunikaci.

Obecné vlastnosti:

 • záznam dat více parametrů
 • nastavení programu a sumární zprávy
 • kontrola integrity dat
 • spouštění a aktivace vzorkování
 • kompatibilita se softwarem Flowlink

Příslušenství:

TIENet vstupní a výstupní zařízení používají rozhraní s certifikovaným protokolem. Možnosti připojení externích zařízení:

 • TIENet 301 pH/teplota
 • TIENet 306 propojení se vzorkovačem
 • TIENet 308 analogový výstup
 • TIENet 310 ultrazvukový senzor pro měření výšky hladiny
 • TIENet 330 Bubbler
 • TIENet 350 senzor rychlost/plocha
 • TIENet 360 LaserFlow rychlostní senzor

TIENet 301 pH/teplota

Sonda měřící standardní rozsah pH a teplotu v rozmezí 0 až 80°C. Více informací naleznete v přiloženém katalogovém listu.

TIENet 306 propojení se vzorkovačem

Propojení se všemi vzorkovači Isco pomocí standardního 6-pinovího konektoru.

Hlavní funkce:

 • odběr na základě průtoku
 • aktivace událostí
 • odesílání informace o času a čísle láhve

TIENet 308 Analogový výstup

Standardní analogový výstup 4-20 mA. Více informací naleznete v katalogovém listu Signature.

TIENet 310 ultrazvukový senzor pro měření výšky hladiny

Měření průtoku pomocí ultrazvukové technologie. Technickou specifikaci naleznete v katalogovém listu Signature.

TIENet 330 Bubbler

Měření průtoku pomocí Bubblerové technologie. Více informací naleznete v katalogovém listu Signature.

TIENet 350 senzor rychlost/plocha

Senzor AV (rychlost/profil) využívá pro přímé měření průměrné rychlosti Dopplerovu technologii. Integrovaný tlakový snímač měří hloubku, aby bylo možné stanovit průtočný profil.

TIENet 360 LaserFlow rychlostní senzor

Isco LaserFlow měří rychlost proudění v toku pomocí laserového paprsku, který je vysílán pod hladinu kapaliny, a to s ohledem na její hloubku. Přístroj automaticky zvolí optimální místo pod hladinou a pak proměřuje rychlostní pole. Výška hladiny je měřena ultrazvukovým senzorem.