Aplikační zprávy

 • Odstraňování nutrientů

  Monitoring přívalových vod pro odstranění nutrietů

  Zelená, temná voda v jezerech, které jsou napájena kanálem Apopka je způsobena přesycením komponenty, které podporují tvorbu řas, zejména fosforu. Do vody je dávkován síran hlinitý. Aby však byl dávkován správně, je potřeba přesné měření průtoku. Toto je realizováno průtokoměrem Isco ADFM Pro20.

 • 6712 FR Qatar

  Vzorkování odpadních vod při vysoké teplotě

  Odběr vzorků v lokaci, kde denní průměrné teploty jsou 42°C a mohou dosáhnout až 50°C a to při vzdušné vlhkosti 70%. V oblasti se vyskytují taktéž písečné bouře. To vše stacionárním vzorkovačem s chlazením Isco 6712 FR. Vzhledem k parametrům, které se zde sledují, je nutné vzorek rychle zchladit na 0 – 4°C.

 • Isco ADFM Pro20 Švédsko

  Měření průtoku nátoku na aktivaci

  Průtokoměr Isco ADFM Pro20 je používán na ČOV pro řízení průtoku a také pro ochranu biologického stupně. Jedná se o kanál široký 1,3 m, minimální hladina je 0,8 m, rychlost je velmi nízká 0,2m/sec a velké množství nerozpuštěných látek sedimentujících na dně kanálu.

předchozí 1 2 další

Stránka 2 z 2