Aktivní monitoring odtoku dešťových vod

Jedná se o monitorovací stanici složenou ze vzorkovače 6712, měření průtoku,multiparametrální sondy, srážkoměru a to vše napájeno baterií dobíjenou solárním panelem. Jednotlivé komponenty jsou připojeny na propojovací modul 2105 s modemem. Data jsou přenášena na server.