Monitoring průmyslového areálu

Dva vzorkovače Isco 4700 byly použity pro monitoring odpadní vody v průmyslovém areálu v Německu. Vzorkovače jsou umístěny ve venkovním,velmi agresivním prostředí.