Monitoring průmyslových vod pomocí přenosného vzorkovače 6712

Jedná se o kompletní monitoring na vzdáleném místě. Srdcem stanice je automatický vzorkovač 6712 na který je připojen modul 700 pro měření průtoku, dále multiparametrální sonda pro měření několika fyzikálně chemických parametrů a srážkoměr.