Články

 • LaserFlow

  Měření průtoku bezkontaktním rychlostním senzorem LaserFlow

  LaserFlow = kontinuální průtokoměr, který nepotřebuje měrnou konstrukci. Naměřenou rychlost násobí příčným řezem daného profilu. Jedná se o první bezkontaktní průtokoměr, který měří rychlost v toku a ne pouze rychlost povrchovou. Rychlost se měří pomocí laserového paprsku, který je vysílán pod hladinu kapaliny, a to s ohledem na její hloubku. Výška hladiny je měřena ultrazvukovým senzorem.

 • bill

  Monitoring odpadních a povrchových vod - návrhy i realizace

  Příklad: Pro účely sledování je možné odebrat vzorek a pak jej analyzovat, ale mnohem účelnější je použití přístrojů, které zajistí kontinuální kontrolu jak kvality, tak kvantity vody. Je otázkou, kolik finančních prostředků je možné do přístrojů, případně služby investovat.

 • jednorázový vak PROPAK

  Jednorázové vaky Isco ProPak pro odběr odpadních a povrchových vod 4/2010

  Každý, kdo někdy odebíral vzorky, ví, jak je náročné manipulovat se skleněnými vzorkovnicemi. Jsou těžší než plast, ale především jsou náchylné na rozbití. Avšak pro některé typy analýz je nutné vzorky do skleněných lahví odebírat. Dále jsou zde odběry odpadních vod, kde je dekontaminace vzorkovnic složitá.

 • Peristaltické čerpadlo

  Peristaltická čerpadla versus vakuová provozní zkušenosti se vzorkovači Isco 3/2010

  Správný výběr vhodné techniky a způsobu odběru vzorků je však většinou otázkou zkušenosti odpovědných pracovníků. Pro vzorkaře jsou pořádány různé kurzy a semináře, které organizujeme nebo se na nich podílíme. Existuje celá řada různých typů ručních vzorkovačů, přenosných čerpadel a automatických vzorkovačů. Automatické vzorkovače, které jsou nejčastěji využívány,můžeme v zásadě rozdělit na vzorkovače s peristaltickými a s vakuovými čerpadly.

 • instalace průtokoměru Hot tap

  Měření průtoku v zaplněných potrubích pulzním dopplerem Isco ADFM HotTap 7/2009

  Průtokoměr Isco ADFM HotTap je určen pro měření průtoku v zaplněných potrubích. Jedná se o přístroj, který má velmi snadnou instalaci přes standardní navrtávku, což znamená velkou úsporu času a eliminaci různých problémů, které jsou při instalaci běžného indukčního průtokoměru. Již v minulém článku jsme informovali o velkém potenciálu průtokoměru Isco ADFM HotTap při nutnosti výměny stávajícího indukčního průtokoměru. Nyní chceme představit jeden konkrétní případ takové výměny.

 • průtokoměr ADFM Pro20 Canister

  Super novinky v sortimentu průtokoměrů jsou tady ADFM 8/2008

  Další novinka v našem sortimentu je Isco ADFM Pro20. Průtokoměr s pulzním Dopplerem pro přesné měření průtoku i při vysokých hladinách a velkých rychlostech. Sonda tohoto přístroje je opět osazena čtyřmi rychlostními senzory a jedním ultrazvukovým snímačem hladiny. Dva senzory měří protiproudně a dva senzory poproudně a vždy dva a dva pod jiným úhlem.

 • měřící princip průtokoměru ADFM Pro20

  Technoaqua specialista na průtokoměry a vzorkovače 4/2008

  Letos uvedeme na trh další produkty, o které se rozšířilo portfolio firmy Teledyne Isco. Je to především systém Hot Tap, měření průtoku v potrubí, které je velice přesné a umožňuje instalaci do již existujících potrubí, bez stavebních úprav. Dále přístroj H-ADFM pro měření širokých vodních toků a v neposlední řadě velice přesné měření průtoku ADFM Pro20.

 • 2150x4moduly

  Modulový systém 2100 a SW Flowlink 12/2007

  Sestava systému 2100 pro měření průtoku.

 • Doppler sondy v potrubí

  Doppler zatracovaný i uznávaný 7/2007

  Pro měření průtoku v kanálech s volnou hladinou existuje mnoho různých typů pří strojů a postupů, avšak a žádný z nich pravděpodobně neexistují tak rozdílné názory, jako na průtokoměry využívající Dopplerova jevu. Tato názorová nesourodost zřejmě vznikla díky značným rozdílům v technických parametrech jednotlivých přístrojů od různých výrobců a také možná díky nesprávnému využití, či špatné instalaci průtokoměrů, výsledkem čehož mohly být nekvalitní údaje.

 • vzorkovač 4700 veletrh

  Technoaqua 3/2007

  Po necelém roce se vracíme na stránky Vodního hospodářství, abychom vás informovali o novinkách ve společnosti i v našem sortimentu. V loňském roce byl uveden na trh dlouho očekávaný nový model stacionárního vzorkovače Isco 4700. Jedná se o přístroj navržený dle požadavků a potřeb čistíren odpadních vod. První co zaujme na tomto vzorkovači je naprosto nové pojetí ochranné chladící skříně.

předchozí 1 2 další

Stránka 1 z 2