Články

 • Technoaqua stánek

  Technoaqua Váš partner pro monitoring odpadních vod, 4/2006

  Nutno říci, že v porovnání se západoevropskými státy jsme v oblasti monitoringu vod na počátku. Mnozí provozovatelé průmyslových podniků, čistíren odpadních vod a dalších provozů, kde dochází k vypouštění vod, měří množství a kvalitu vody pouze proto, že to předpis přikazuje. Zejména pak u průmyslových podniků se často setkáváme s neznalostí problematiky odběru vzorků, případně měření průtoku a dalších parametrů.

 • Mobilní monitoring 3

  Monitoring splachů z letištních ploch 8/2005

  Monitoring znečištění vod z letištních ploch rozmrazovacími prostředky má velký význam pro ochranu životního prostředí. Konzultantská firma požádala TD Isco o spolupráci v této problematice. Na místě byly instalovány vzorkovače s 24 lahvemi, které byly spouštěny na základě odtoku vod z letiště. Každou hodinu byl odebírán vzorek a to po dobu 24 hodin. Na letišti bylo instalováno několik vzorkovačů včetně modulů 750 pro měření průtoku.

 • NiCD akumulátor 934

  Porovnání NiCD a kyselinoolovnatých baterií Isco 4/1994

  Pro provoz vzorkovačů, průtokoměrů a dalších zařízení Isco se využívají různé typy baterií. Každý typ má své výhody i nevýhody. Velmi záleží pro jakou aplikaci je baterie určena.

předchozí 1 2 další

Stránka 2 z 2