Modulový systém 2100 a SW Flowlink 12/2007

Sestava systému 2100 pro měření průtoku.