Poradenství

Naše společnost poskytuje služby v oblasti monitoringu. Pomůžeme Vám navrhnout komplexní řešení problematiky sledování kvality a kvantity odpadních nebo povrchových vod.

Doporučíme vhodné přístrojové vybavení odpovídající vašim nárokům i ekonomickým možnostem. Doporučíme vhodné postupy a ostatní detaily pro získání relevantních dat. V případě potřeby zapůjčíme přístroje na vyzkoušení.