Pronájem

Pronájem přístrojů je dobrým řešením pro společnosti, které nemají stálé využití pro měřicí přístroje a přitom si chtějí provádět monitoring různých parametrů vlastním personálem. Pronajímáme různé typy průtokoměrů a príslušenství včetně měřných vložek, vzorkovačů, měřících sond a telemetrii pro přenos dat.