Služby

Dodáváme přístroje, spotřební materiál a náhradní díly. Poskytujeme služby spojené s měřením kvality a kvantity odpadních a povrchových vod. Zajišťujeme odborná školení vzorkařů. V případě potřeby Vám zařízení pronajmeme.

Naše společnost zajišťuje autorizovaný servis veškerých dodávaných zařízení. Zároveň zajišťujeme i pravidelný servis na základě smlouvy. Naši pracovníci jsou pravidelně školeni jednotlivými výrobci.

Pomůžeme Vám navrhnout komplexní řešení problematiky sledování kvality a kvantity odpadních nebo povrchových vod a vhodné přístrojové vybavení.

Nabízíme tyto služby